Business cards

Business cards
Business cards
Είδος Εργασίας: 
Σχεδιασμός
Πλατφόρμα/Εργαλεία: 
Photoshop

Επαγγελματικές κάρτες που σχεδίασα για προσωπική χρήση. Κάποιες από αυτές χρειάζονται συγκεκριμένο είδος χαρτιού και/ή επιστρώσεων.

All Rights Reserved
To the extent possible under law, all copyright and related or neighboring rights to this Work, Business cards, by pausanias are Reserved.