Τελεια & παυλα | intro/outro

See video
See video
Τελεια & παυλα | intro/outro
Είδος Εργασίας: 
Σχεδιασμός, Animation, Σύνθεση
Πλατφόρμα/Εργαλεία: 
After Effects, Photoshop
All Rights Reserved
To the extent possible under law, all copyright and related or neighboring rights to this Work, Τελεια & παυλα | intro/outro, by Pausanias Ioannidis are Reserved.