Κάρτες λογοθεραπείας

Κάρτες λογοθεραπείας
Κάρτες λογοθεραπείας
Κάρτες λογοθεραπείας
Κάρτες λογοθεραπείας
Κάρτες λογοθεραπείας
Κάρτες λογοθεραπείας
Κάρτες λογοθεραπείας
Κάρτες λογοθεραπείας
Κάρτες λογοθεραπείας
Είδος Εργασίας: 
Σχεδιασμός
Πλατφόρμα/Εργαλεία: 
Flash

Οι κάρτες αυτές σχεδιάστηκαν για την λογοθεραπεύτρια Δήμητρα Ακούρου και χρησιμοποιήθηκαν σε σχολεία. Κάθε κάρτα έχει δύο καταστάσεις και τα παιδία καλούνταν να ξεχωρίσουν την κατάσταση. Στις κάρτες που παρουσιάζονται εδώ παρουσιάζεται μόνο η μια κατάσταση.

Ήθελα να είναι ψηφιακές και σε vector μορφή για ανεξαρτησία ανάλυσης και επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων, φόντων ή ακόμα και των ίδιων των καρτών σαν σύνολο, γι'αυτό σχεδιάστηκαν στο Flash τελικά και όχι στο χέρι όπως αρχικά σκόπευα.

Attribution Noncommercial (Euro) No Derivatives
This Work, Κάρτες λογοθεραπείας, by pausanias is licensed under a CC BY-NC-ND license.