Sound images

Sound images
Sound images
Sound images
Είδος Εργασίας: 
Σχεδιασμός
Πλατφόρμα/Εργαλεία: 
Photoshop

Σχέδια βασισμένα σε τυπογραφία. Στόχος είναι η μεταφορά ήχου/φράσεων σε σχέδιο...

All Rights Reserved
To the extent possible under law, all copyright and related or neighboring rights to this Work, Sound images, by pausanias are Reserved.