Αντωνιος Αλεξανδρης

Πλατφόρμα/Εργαλεία: 
Drupal, Photoshop, Flash
Είδος Εργασίας: 
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη CMS

Προτάσεις και παραλλαγές για λογότυπο και σχεδίου για τον ιστότοπο του Δικηγόρου Αντώνιου Π. Αλεξανδρή.

Το σχέδιο που επιλέχθηκε για τον ιστότοπο ήταν το πρώτο. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε με Drupal, βάση των stantard βελτιώσεων και ευκολιών χρήστη που εφαρμόζω σε όλα τα sites που αναπτύσσω.

Είναι πιθανόν να έχει υποστεί αλλαγές από όταν αποχώρισα από την Μ-Χ, οπότε δεν ευθύνομαι για την τωρινή του κατάσταση.

Κατηγορία: