Τελεια & παυλα | intro/outro

Τελεία και παύλα (στη διαφθορά) - INTRO

Τελεία και παύλα (στη διαφθορά) - OUTRO

Πλατφόρμα/Εργαλεία: 
After Effects, Photoshop
Είδος Εργασίας: 
Σχεδιασμός, Animation, Σύνθεση
Κατηγορία: